¿Qué es masonería?

QUÈ ÉS LA MAÇONERIA?

La Maçoneria és una orde iniciàtica que pretén l’evolució ètica, moral i espiritual dels seus membres. L’origen de la Maçoneria es perd en l’antiguitat i actualment agrupa a més de sis milions de membres a tot el món.

Quins són els principis de la Maçoneria?

Els seus principis són: LLIBERTAT, IGUALTAT I FRATERNITAT.

LLIBERTAT de les persones i dels grups humans.

IGUALTAT de drets i obligacions dels individus.

FRATERNITAT entre els individus i nacions, perquè tots els homes neixen lliures i iguals en drets i dignitat.

QUÈ ÉS LA MAÇONERIA?

No és una associació benèfica encara que considera aquesta pràctica com un deure.

No és una religió, ja que no imposa als seus membres una creença religiosa determinada.

No és una secta, ja que no proclama ni admet domes de cap mena.

No és una associació política, per la qual cosa no té aquesta finalitat.

LA MAÇONERIA ÉS UNA ORGANITZACIÓ SECRETA?

La Maçoneria no és una societat secreta, ja que està legalment constituïda i té personalitat jurídica. Però sí és una organització discreta, doncs preserva els seus ritus i cerimònies que són un mètode racional i de perfeccionament espiritual.

LA MAÇONERIA ÉS UNA RELIGIÓ?

Moltes persones creuen que la Maçoneria és una religió, simplement no ho és. Pel contrari deixa les creences a la llibertat de consciència de cada un dels seus membres.

Dins de les Lògies no es permeten discussions tant de caire religiós com polític, doncs llurs membres han de ser realment homes lliures i de bons costums. Lliures de pensament i disposats a l’aprenentatge, per això no hi ha distincions de races, creences religioses o d’inclinacions polítiques.

ALESHORES ÉS ATEA?

No, la Maçoneria reconeix com a símbol Suprem a l’Arquitecte de l’Univers, com emblema de les superiors aspiracions i inquietuds de l’ésser humà, que anhela captar l’essència, el principi i la causa de totes les coses.

Com pot un home convertir-se en Maçó?

“Demaneu i se us concedirà” “Truqueu a la porta i se us obrirà” “Cerqueu y trobareu”

Cada membre de la Maçoneria s’hi ha atansat per la seva pròpia llibertat, després d’haver “Cercat”, ser presentat per una dels nostres membres quan ell ho demani.

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER A INGRESSAR?

Haurà de complir els següents requisits:

  • Ser major de 18 anys.
  • Ser lliure i de bons costums.
  • Gaudir d’una bona salut mental.
  • Creure en un Suprem creador de totes les coses.
  • Ser presentat per un Maçó.

CAL TENIR DINERS PER SER MAÇÓ?

No, ja que les aportacions que s’exigeixen són a l’abast de qualsevol que sigui capaç de guanyar el seu sosteniment i mantenir la seva família.

QUÈ FAN ELS MAÇONS?

Es dediquen a millorar-se com a homes. La Maçoneria ensenya i practica els principis i els ideals de la gentilesa, honestedat, decència, amabilitat, honradesa, comprensió i afecte.

Els tres grans principis de tot Maçó són:

  • Amor Fraternal. Cada veritable Maçó mostrarà tolerància i respecte a les opinions dels altres.
  • Ajuda i Consol. No sols entre germans maçons sinó amb tota la comunitat humana.
  • Per aconseguir-la en la seva pròpia vida.

 

RESUM HISTÒRIC

La primera Gran Lògia es va fundar a Londres a l’any 1717, d’ella se’n derivaren totes les altres Grans Lògies que formen la Maçoneria moderna.

Les primeres fundades fora d’Anglaterra són les de Madrid i Gibraltar, per això podem dir que a Espanya la Maçoneria gaudeix de més antiguitat que en altres països.

La persecució del règim franquista, empresonaments, afusellaments i l’exili dels que tingueren la sort de poder-ne escapar, varen marcar el fi de la Ma´çoneria a Espanya.

Durant més de 40 anys la Maçoneria desaparegué d’Espanya, però els maçons a l’exili reberen ajuda i protecció, participant en les Lògies dels Països que els donaren asil.

A l’any 1982 es va fundar la Gran Lògia d’Espanya i fou de nou reconeguda per la totalitat de les altres Gran Lògies del món.

PRESENTACIÓ

Aquestes preguntes i respostes, habituals per una altra banda, entre les persones alienes a l’orde, es dirigeixen a tots aquells que mostren interès en la Maçoneria.

Són del tot necessàries, a fi d’aclarir, allò que realment és la Maçoneria regular molt injuriada i calumniada en alguns casos.

Amb aquesta breu presentació, esperem dispersar tota mena de dubtes.

Igualment, si es desitja saber més o cal alguna explicació, ens posem a la seva disposició a les oficines de la Gran Lògia d’Espanya.

Ir a la barra de herramientas