Articulos Masonicos

Les desqualificacions personals viuen per crear violència.
 
Les idees personals viuen de l'esforç personal.
Les idees col·lectives viuen de l'esforç col·lectiu.
 
Les pors viuen de robar somnis.
 
Les incerteses viuen generant el progrés personal i col·lectiu, si son conduïdes amb els nostres valors iniciàtics.
 
RGM Provincial
Carles Font
dolfins

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.